e4734.com Nedir?

Porto

e4734.com Nedir?

e4734.com Türkiye’nin ilk ve tek e-öğrenme tabanlı kamu ihale eğitim portalı ve bilgi destek sistemidir.

4734 sayılı Kanun ve kamu ihale mevzuatı uygulamalarına ilişkin eğitim almak isteyen idarelere, isteklilere ve bireysel kullanıcılara zaman ve mekan sınırı olmaksızın kullanıcı odaklı, uluslararası standartlara uygun bir eğitim ve bilgi destek sistemi sunmaktadır.

Yürütücü: 116 Bilişim A.Ş.


116, farklı alanlarda çalışan 5 profesyonelin bir araya gelmesi ile oluşmuş bir şirkettir. Her birisi kendi alanında uzmanlaşmış olan bu profesyoneller edindikleri deneyimi, 116’nın vizyonu ile işlerini geliştirmek isteyen iş ortaklarımıza aktarmak istemektedir. 116’nın çalıştığı alan, dünyada da hızla büyümekte olan bilgi teknolojileri sektörüdür. Ancak bu sektörde yeni teknolojiler oluşturmak yerine, bu teknolojilerin kullanımı ile firmaların performanslarını arttırabilecek IT stratejilerini oluşturmalarını sağlamak odaklı bir misyon üstlenmiştir.

Bu süreçte müşterilerinin isteklerine cevap verecek çözümlere yatırım yaparak, müşterilere katma değer sağlayacak çözümlerin oluşturulmasında önemli roller almaktadır. Yaptığı yatırımları ürünlere çevirerek müşterilerine kaliteli çözümleri sağlamaktadır.

Editörler Hakkında

İçerik Editörü - Yazar

Experts Team

Dr. Eren Toprak

Zile’de doğdu. İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesinden ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Yönetim Bilimleri) bölümünde “Türkiye’de Kamu Alımları Politikası; Devlet Piyasa İlişkisinin Karşılıklı Bağımlılığı Üzerinden Bir İnceleme” başlıklı doktora tezi oybirliği ile kabul edildi. 2006 yılında yapılan Kamu İhale Uzman Yardımcılığı sınavında başarılı olarak Kamu İhale Kurumunda meslek personeli olarak çalışmaya başladı. Mesleki yaşantısının ilk beş yılında Yapım İşleri İhaleleri İnceleme ve Düzenleme Dairesi ve I. İnceleme Dairesi Başkanlıklarında ihalelere yönelik itirazen şikayet başvurularının incelenmesinde görev aldı. Ardından Düzenleme Dairesi Başkanlığına geçerek kamu ihale mevzuatının yönetmelik, tebliğ düzeyindeki düzenlemelerinin yapılması üzerine çalıştı.

2010-2014 yılları arasında Kamu İhale Kurumu tarafından resmi olarak düzenlenen eğitimlerde eğitici olarak görev aldı. 2010-2011 yılları arasında Kamu İhale Kurumu ile Bölgesel Çevre Merkezi tarafından ortak yürütülen Yeşil Kamu Alımları Projesinde çalıştı. 2012 yılı Ağustos ayında Seattle’da düzenlenen Uluslararası Kamu Alımları Kongresine (International Public Procurement Conference) gönderdiği tebliğ hakem değerlendirmesi sonucunda kabul edildi ve bildiri metni kongre kitabında basıldı. 2010-2012 yılları arasında Kamu İhale Uzmanları Derneği Başkanı olarak görev yaptı.

Akademik olarak kamu ihalelerinin ekonomi politiği, kamu ihale sisteminin örgütlenmesi, kamu politikası analizi, yönetsel yapılanma konularıyla; mesleki olarak kamu ihale hukuku ve uyuşmazlık çözümleriyle ilgilenmektedir. İlgili alanlarda yazılmış bir kitabı, çeşitli makaleleri ve değerlendirme yazıları bulunmaktadır.

                        

Tasarım ve Planlama Editörü

Experts Team

Korkut Yavuz

Kocaeli-İzmit'te doğdu. 2000 yılında Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesinden, 2004 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2012-13 yıllarında Yale Üniversitesi Jackson Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

2005 yılında, günümüzde 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ekonomi Bakanlığı olarak teşkilat yapısı değişen Dış Ticaret Müsteşarlığında kariyer memuru olarak göreve başladı. 2008 yılında Dış Ticaret Uzmanı unvanını aldı, 2014 yılında ise Şube Müdürü oldu. Meslek hayatı boyunca gümrük birliği ve ürün güvenliği mevzuatı ağırlıklı birimlerin yanı sıra, kurumlararası koordinasyon gerektiren alanlarda ve özellikle Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında fonlanan büyük ölçekli AB projelerinin planlanması, yürütülmesi ve ihale süreçleri ile ilgili tecrübe edindi. Hem kurum içinde hem de kurumunu temsilen özel sektöre ve diğer kamu kuruluşlarına yönelik çok sayıda seminerde eğitici olarak görev yaptı.

Yavuz, halihazırda Dr. Eren Toprak ile birlikte kamu ihalelerine ilişkin akademik çalışmalar yürütmekte olup, ileri seviyede İngilizce ve iyi seviyede Rusça bilmektedir.